Who was the greatest military strategist in World War II ?

Saturday, July 23, 2011

တပ္မေတာ္သို႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း (from Popular news journal)

တပ္မေတာ္သုိ႔ ႏွဳတ္ဆက္ျခင္း


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ေအာင္ဆန္းသည္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ရာထူး လက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေအာက္ပါျပန္စာျဖင့္ ျငင္းပယ္လိုက္ ပါသည္။ ယင္းျပန္စာမူရင္းကို ေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ေမာင့္ဘက္တန္က ကာကြယ္ေရးဌာန၊ သမိုင္းသုေတ သန႐ံုးသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဌာနခ်ဳပ္၊မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာျပည္                    ရက္စြဲ၊စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္၊ ၁၉၄၅

ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ ေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဒုတိယစစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ (၇)ရက္ေန႔ညေနက လူႀကီးမင္းက ကႏီၵတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေပးအပ္လိုက္ေသာ စာ ကို ျပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳး ခ်စ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစည္း ေရးတြင္ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပႆ နာမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ သြားေစရန္ လူႀကီးမင္းက အကူ အညီအမ်ားအျပားေပးခဲ့သည္ကို  ကြၽန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ က ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သစ္၌ ကြၽန္ေတာ့္အားျပန္ လည္ခန္႔ အပ္ရန္  လူႀကီးမင္း၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ မခ်မွတ္မီလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားၿပီးစီးမွ ဤကိစၥ ကို တင္ျပ ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း စစ္မႈထမ္း ဘဝကို ကြၽန္ေတာ္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ယခုေျပာ ၾကား လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည္ကို ကြၽန္ေတာ္မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥမွာ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ လိုက္နာက်င့္သံုးရပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အေန ႏွင့္မူ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ထာဝရ ဘဝေပးတာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုမိုလိုလား ႏွစ္သက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အကူအညီေပးခ့ဲ ေသာလူႀကီးမင္းကို မလႊဲမေရွာင္ သာအေနႏွင့္ေတာင္မွ အမႈထမ္း ေပးသင့္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျမန္မာ တို႔၏ ေရွ႕တြင္ဆက္ဆံေရးကံၾကမၼာ မည္သို႔ရွိေနေစကာမူ လူႀကီးမင္း သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ အသည္းႏွလံုး တြင္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ထာဝရ ကိန္းေအာင္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သစ္တို႔ တရားဝင္ေပါင္းစည္းေရး လံုးဝဥႆံု ၿပီးဆုံးသြားသည္အထိ ယခုရွိေနေသာ တပ္မေတာ္အာဏာ ပိုင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ကူညီသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဟိတ္ဟန္ႀကီးလွ ေသာႏိုင္ငံေရးေလာကကို ရင္ဆိုင္ ရန္အတြက္  တပ္မေတာ္မွ မထြက္ ခြာမီ ကြၽန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ထင္ရသေလာက္ျဖစ္ မလာႏိုင္မွန္း ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။ ကံၾကမၼာက မည္သို႔ ပင္ရွိေစကာမူ ယခုကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အား ခ်ည္ေႏွာင္ထား ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္ လက္တည္ ၿမဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ယခုကေလးတြင္မွ ၿပီးဆံုး သြားေသာ ေတာင္အေရွ႕အာရွ စစ္ပြဲ ႀကီးတြင္ လူႀကီးမင္းက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲမႈမ်ား အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျဖဴစင္ လွေသာ နားလည္မႈႏွင့္ေက်းဇူး တရားတို႔အတြက္ဂ်ပန္ဆာမူ႐ိုင္း ဓား ရွည္တစ္လက္ကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ လက္ခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ လိုပါသည္။ 

ကြၽန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သကာလ၊ လူႀကီးမင္းႏွင့္ ဘုရင္ခံ တို႔အား ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ဒုတိယ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွေဖ(ဗိုလ္လက်္ာ)အား အမည္စာရင္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႏွင့္ တင္သြင္းလိုပါသည္။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုးကိုလည္း စဥ္းစားေပးပါရန္ လူႀကီးမင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုး သည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္တြင္ ဝါအရင့္ဆံုးအရာရွိ ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္ သိရွိထားပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာ ၾကာဒိုးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လက်္ာတို႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္ အတူသာလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရ ပါက သူတို႔ႏွစ္ဦးတစ္ဦးကို တစ္ဦး ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား တြင္လည္းေကာင္းမြန္ေသာ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံ အေနႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုပါက ကြၽန္ေတာ္ သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူႀကီးမင္းက မည္သူ႔ကိုမဆို ဆႏၵျပဳ ပါကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
သင္၏ ျဖဴစင္႐ိုးသားေသာ
ေအာင္ဆန္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ ေမာင့္ ဘက္တန္၊ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု တပ္မွဴးႀကီး၊ေတာင္အေရွ႕အာရွ။
(ေဒါက္တာ) ေမာင္ေမာင္၏ Aung San of Burma(Myanmar) စာအုပ္၊ အခန္း(၂)၊ အမွတ္ (၁၂) Farewell to the Armyကို ျပန္ဆိုပါ သည္။
ဝဏၰေအာင္

posted by Popular news on  21st July, 2011

ကိုAya Htoon ၏ facebook မွကူးယူ ေဖၚျပပါသည္။

Tuesday, July 19, 2011

၁၉ ဇူလိုင္
ဇူလိုင္ဆယ့္ကိုး၊ တပ္လွန္႔ႏွိဳးသည္၊
ဒုိ႔မ်ိဳးစဥ္ဆက္တိုင္သတည္း။

ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္၊ မေမ႔ႏိုင္တည့္။

မိုးရက္မိုးခါ၊ ျဖစ္ေလပါလည္း၊
ရွဳသာျမင္ကြင္း၊ နံနက္ခင္းႏွင့္၊
ယင္းသည့္စေန၊ ၿဂိဳလ္ဆိုးေမႊခဲ့။

တြင္းဝန္ရံုးဆီ၊ ဆယ္နာရီႏွင့္၊
စြန္းသည္ဟုိဘက္၊ နာရီဝက္တြင္၊
ျပည္တြက္ေရးရာ၊ မ်ားဝန္တာကို၊
ျဖာျဖာတနည္း၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၊
စုစည္းတေထြ၊ ေဆြးေႏြးေနစဥ္....။

ဂ်စ္ကားစိမ္းမွ၊ ဆင္းသက္ၾကၿပီး၊
လက္မွေတာ္မီ၊ စတင္းခ်ီလ်က္၊
တပ္မည္နံပါတ္၊ 'ဆယ့္ႏွစ္'မွတ္သည့္၊
စစ္တပ္ဝတ္စံု၊ အေရၿခံဳတို႔၊
စုၿပံဳတက္သြား၊ မိနစ္ျခားဝယ္....။

နားကြဲမတတ္၊ ဒလစပ္လွ်င္၊
ပစ္ခတ္ဆူညံ၊ ေသနတ္သံတို႔၊
မိုးယံကိုေဖါက္၊ ေလဝယ္ေႏွာက္သည္....၊
ထက္ေအာက္ဝန္းက်င္ တုန္သတည္း။

က်ည္ပြင့္သံလည္း....၊
မိုးယံကုိဖြင့္၊ ေလဝယ္လြင့္သည္၊
ယမ္းပြင့္ယမ္းခိုး ေဝသတည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ျပည့္ခ်စ္ပန္းႏွင့္၊
ေခါင္နန္းစာဆို၊ ဦးဘခ်ိဳျပင္၊
ၾကည္ညိဳဆပြါး၊ ဒုိ႔အားထားသည့္၊
ေစာ္ဘြားမိုင္းပြန္၊ လူရည္ခၽြန္လွ၊
သခင္ျမႏွင့္....၊
တကြတူၿပိဳင္၊ မန္းဘခိုင္....၊
ႀကိဳင္လွိဳင္သတင္း၊ ဦးဘဝင္း....၊
ပ်ံ႕သင္းဂုဏ္ျဒပ္၊ ဦးရာဇတ္တို႔၊
ပစ္ခတ္ခံရ၊ ေဆာင္ခန္းမဝယ္၊
လဲက်သက္ဆံုး၊ ေသြးနီဖံုးသည္....၊
ဆံုးရွံဳးခဲ့ရ ေလၿပီတကား။

ဤသတင္းလွ်င္၊
ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕သြား၊ ျပည္သူ႕နားသို႔၊
သိၾကားမၾကာ၊ ျပည္လံုးမွာလည္း၊
သည္းညွာပ်က္ျပဳန္း၊ ႀကိမ္မီးအံုးသို႔၊
ယူက်ံဳးမရ၊ မ်က္ရည္က်ခဲ႔....၊
တသႏွေျမာ၊ အေသေစာဟု၊
ေသာကလွိဳက္ဖို၊ ရွိဳက္ငင္ငိုမိ၊
ရက္ကိုလစား၊ ခ်ိန္ေတြမ်ားသည္၊
ခုကား ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။

ျပည့္လြတ္လပ္ေရး၊ အသက္ေပး၍၊
စေတးခံသြား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြက္၊
ဒို႔ကားတဖန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ကား၊
မိျမန္အတြက္၊ စြမ္းသည့္ဘက္မွ၊
ဆထက္ႀကိဳးကုတ္၊ အားမာန္ထုတ္၍၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္၊ လမ္းစဥ္ျမတ္ကို၊
က်င့္အပ္လိုက္နာ၊ သြားရန္သာတည္း။

ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္၊ မေမ႔ႏိုင္တည့္။

ဇူလိုင္ဆယ့္ကိုး၊ တပ္လွန္႔ႏွိဳးသည္....၊
ဒို႔မိ်ဳးစဥ္ဆက္ တိုင္သတည္း။


ထြဏ္းေနႏြယ္
(၁၉၆၄ ခု၊ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ထုတ္ေဝသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဗ်ာမ်ား စာအုပ္မွ)


*မူရင္း သတ္ပံု အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။