Who was the greatest military strategist in World War II ?

Saturday, July 23, 2011

တပ္မေတာ္သို႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း (from Popular news journal)

တပ္မေတာ္သုိ႔ ႏွဳတ္ဆက္ျခင္း


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ေအာင္ဆန္းသည္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ရာထူး လက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေအာက္ပါျပန္စာျဖင့္ ျငင္းပယ္လိုက္ ပါသည္။ ယင္းျပန္စာမူရင္းကို ေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ေမာင့္ဘက္တန္က ကာကြယ္ေရးဌာန၊ သမိုင္းသုေတ သန႐ံုးသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဌာနခ်ဳပ္၊မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာျပည္                    ရက္စြဲ၊စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္၊ ၁၉၄၅

ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ ေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဒုတိယစစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ (၇)ရက္ေန႔ညေနက လူႀကီးမင္းက ကႏီၵတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေပးအပ္လိုက္ေသာ စာ ကို ျပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳး ခ်စ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစည္း ေရးတြင္ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပႆ နာမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ သြားေစရန္ လူႀကီးမင္းက အကူ အညီအမ်ားအျပားေပးခဲ့သည္ကို  ကြၽန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ က ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သစ္၌ ကြၽန္ေတာ့္အားျပန္ လည္ခန္႔ အပ္ရန္  လူႀကီးမင္း၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ မခ်မွတ္မီလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားၿပီးစီးမွ ဤကိစၥ ကို တင္ျပ ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း စစ္မႈထမ္း ဘဝကို ကြၽန္ေတာ္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ယခုေျပာ ၾကား လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည္ကို ကြၽန္ေတာ္မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥမွာ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ လိုက္နာက်င့္သံုးရပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အေန ႏွင့္မူ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ထာဝရ ဘဝေပးတာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုမိုလိုလား ႏွစ္သက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အကူအညီေပးခ့ဲ ေသာလူႀကီးမင္းကို မလႊဲမေရွာင္ သာအေနႏွင့္ေတာင္မွ အမႈထမ္း ေပးသင့္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျမန္မာ တို႔၏ ေရွ႕တြင္ဆက္ဆံေရးကံၾကမၼာ မည္သို႔ရွိေနေစကာမူ လူႀကီးမင္း သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ အသည္းႏွလံုး တြင္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ထာဝရ ကိန္းေအာင္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သစ္တို႔ တရားဝင္ေပါင္းစည္းေရး လံုးဝဥႆံု ၿပီးဆုံးသြားသည္အထိ ယခုရွိေနေသာ တပ္မေတာ္အာဏာ ပိုင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ကူညီသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဟိတ္ဟန္ႀကီးလွ ေသာႏိုင္ငံေရးေလာကကို ရင္ဆိုင္ ရန္အတြက္  တပ္မေတာ္မွ မထြက္ ခြာမီ ကြၽန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ထင္ရသေလာက္ျဖစ္ မလာႏိုင္မွန္း ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။ ကံၾကမၼာက မည္သို႔ ပင္ရွိေစကာမူ ယခုကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အား ခ်ည္ေႏွာင္ထား ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္ လက္တည္ ၿမဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ယခုကေလးတြင္မွ ၿပီးဆံုး သြားေသာ ေတာင္အေရွ႕အာရွ စစ္ပြဲ ႀကီးတြင္ လူႀကီးမင္းက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲမႈမ်ား အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျဖဴစင္ လွေသာ နားလည္မႈႏွင့္ေက်းဇူး တရားတို႔အတြက္ဂ်ပန္ဆာမူ႐ိုင္း ဓား ရွည္တစ္လက္ကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ လက္ခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ လိုပါသည္။ 

ကြၽန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သကာလ၊ လူႀကီးမင္းႏွင့္ ဘုရင္ခံ တို႔အား ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ဒုတိယ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွေဖ(ဗိုလ္လက်္ာ)အား အမည္စာရင္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႏွင့္ တင္သြင္းလိုပါသည္။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုးကိုလည္း စဥ္းစားေပးပါရန္ လူႀကီးမင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုး သည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္တြင္ ဝါအရင့္ဆံုးအရာရွိ ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္ သိရွိထားပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာ ၾကာဒိုးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လက်္ာတို႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္ အတူသာလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရ ပါက သူတို႔ႏွစ္ဦးတစ္ဦးကို တစ္ဦး ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾကၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား တြင္လည္းေကာင္းမြန္ေသာ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံ အေနႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုပါက ကြၽန္ေတာ္ သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူႀကီးမင္းက မည္သူ႔ကိုမဆို ဆႏၵျပဳ ပါကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
သင္၏ ျဖဴစင္႐ိုးသားေသာ
ေအာင္ဆန္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေလာ့ဒ္လူးဝစၥ္ ေမာင့္ ဘက္တန္၊ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု တပ္မွဴးႀကီး၊ေတာင္အေရွ႕အာရွ။
(ေဒါက္တာ) ေမာင္ေမာင္၏ Aung San of Burma(Myanmar) စာအုပ္၊ အခန္း(၂)၊ အမွတ္ (၁၂) Farewell to the Armyကို ျပန္ဆိုပါ သည္။
ဝဏၰေအာင္

posted by Popular news on  21st July, 2011

ကိုAya Htoon ၏ facebook မွကူးယူ ေဖၚျပပါသည္။

Tuesday, July 19, 2011

၁၉ ဇူလိုင္
ဇူလိုင္ဆယ့္ကိုး၊ တပ္လွန္႔ႏွိဳးသည္၊
ဒုိ႔မ်ိဳးစဥ္ဆက္တိုင္သတည္း။

ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္၊ မေမ႔ႏိုင္တည့္။

မိုးရက္မိုးခါ၊ ျဖစ္ေလပါလည္း၊
ရွဳသာျမင္ကြင္း၊ နံနက္ခင္းႏွင့္၊
ယင္းသည့္စေန၊ ၿဂိဳလ္ဆိုးေမႊခဲ့။

တြင္းဝန္ရံုးဆီ၊ ဆယ္နာရီႏွင့္၊
စြန္းသည္ဟုိဘက္၊ နာရီဝက္တြင္၊
ျပည္တြက္ေရးရာ၊ မ်ားဝန္တာကို၊
ျဖာျဖာတနည္း၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၊
စုစည္းတေထြ၊ ေဆြးေႏြးေနစဥ္....။

ဂ်စ္ကားစိမ္းမွ၊ ဆင္းသက္ၾကၿပီး၊
လက္မွေတာ္မီ၊ စတင္းခ်ီလ်က္၊
တပ္မည္နံပါတ္၊ 'ဆယ့္ႏွစ္'မွတ္သည့္၊
စစ္တပ္ဝတ္စံု၊ အေရၿခံဳတို႔၊
စုၿပံဳတက္သြား၊ မိနစ္ျခားဝယ္....။

နားကြဲမတတ္၊ ဒလစပ္လွ်င္၊
ပစ္ခတ္ဆူညံ၊ ေသနတ္သံတို႔၊
မိုးယံကိုေဖါက္၊ ေလဝယ္ေႏွာက္သည္....၊
ထက္ေအာက္ဝန္းက်င္ တုန္သတည္း။

က်ည္ပြင့္သံလည္း....၊
မိုးယံကုိဖြင့္၊ ေလဝယ္လြင့္သည္၊
ယမ္းပြင့္ယမ္းခိုး ေဝသတည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ျပည့္ခ်စ္ပန္းႏွင့္၊
ေခါင္နန္းစာဆို၊ ဦးဘခ်ိဳျပင္၊
ၾကည္ညိဳဆပြါး၊ ဒုိ႔အားထားသည့္၊
ေစာ္ဘြားမိုင္းပြန္၊ လူရည္ခၽြန္လွ၊
သခင္ျမႏွင့္....၊
တကြတူၿပိဳင္၊ မန္းဘခိုင္....၊
ႀကိဳင္လွိဳင္သတင္း၊ ဦးဘဝင္း....၊
ပ်ံ႕သင္းဂုဏ္ျဒပ္၊ ဦးရာဇတ္တို႔၊
ပစ္ခတ္ခံရ၊ ေဆာင္ခန္းမဝယ္၊
လဲက်သက္ဆံုး၊ ေသြးနီဖံုးသည္....၊
ဆံုးရွံဳးခဲ့ရ ေလၿပီတကား။

ဤသတင္းလွ်င္၊
ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕သြား၊ ျပည္သူ႕နားသို႔၊
သိၾကားမၾကာ၊ ျပည္လံုးမွာလည္း၊
သည္းညွာပ်က္ျပဳန္း၊ ႀကိမ္မီးအံုးသို႔၊
ယူက်ံဳးမရ၊ မ်က္ရည္က်ခဲ႔....၊
တသႏွေျမာ၊ အေသေစာဟု၊
ေသာကလွိဳက္ဖို၊ ရွိဳက္ငင္ငိုမိ၊
ရက္ကိုလစား၊ ခ်ိန္ေတြမ်ားသည္၊
ခုကား ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။

ျပည့္လြတ္လပ္ေရး၊ အသက္ေပး၍၊
စေတးခံသြား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြက္၊
ဒို႔ကားတဖန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ကား၊
မိျမန္အတြက္၊ စြမ္းသည့္ဘက္မွ၊
ဆထက္ႀကိဳးကုတ္၊ အားမာန္ထုတ္၍၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္၊ လမ္းစဥ္ျမတ္ကို၊
က်င့္အပ္လိုက္နာ၊ သြားရန္သာတည္း။

ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္၊ မေမ႔ႏိုင္တည့္။

ဇူလိုင္ဆယ့္ကိုး၊ တပ္လွန္႔ႏွိဳးသည္....၊
ဒို႔မိ်ဳးစဥ္ဆက္ တိုင္သတည္း။


ထြဏ္းေနႏြယ္
(၁၉၆၄ ခု၊ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ထုတ္ေဝသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဗ်ာမ်ား စာအုပ္မွ)


*မူရင္း သတ္ပံု အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, April 9, 2011

Famous Quote of General Kurt von Hammerstein-Equord (Commander-in-chief of Germany 1929-1934)

I divide my officers into four groups. There are clever, diligent, stupid, and lazy officers. Usually two characteristics are combined. Some are clever and diligent -- their place is the General Staff. The next lot are stupid and lazy -- they make up 90 percent of every army and are suited to routine duties. Anyone who is both clever and lazy is qualified for the highest leadership duties, because he possesses the intellectual clarity and the composure necessary for difficult decisions. One must beware of anyone who is stupid and diligent -- he must not be entrusted with any responsibility because he will always cause only mischief.

General Kurt von Hammerstein was a prominent opponent to Hitler and Nazi Party. He served for a period as Commander-in-Chief of the Reichswehr (German Armed Forces).

Source: Wikipedia

Tuesday, January 18, 2011

Comparison between Chinese & Indian Aircraft Technology

Comparison between Chinese & Indian Aircraft Technology

China's J-20 Stealth Fighter and India's Tejas Light Combat Aircraft

While China is successfully testing its Stealth Fighter, India is just developing Light Combat Aircraft to replace its old MiG-21s.
The Tejas received Initial Operating Clearance on January 10, 2011. The J-20 made its first flight on January 11, 2011.

It can clearly see that how different  in Aircraft Technology of China & India are. 
J-20

 
J-20 is a fifth generation stealth, twin-engine fighter aircraft.
Role:  Stealth air superiority, multirole fighter, Strike fighter
First flight : January 11, 2011
Status: In development

Tejas 


It's the world's smallest, light weight, multi-role combat aircraft designed to meet the requirements of the Indian Air Force as its frontline multi-mission single seater tactical aircraft during the period 2000 - 2020.
Role: multirole fighter
First flight : 4 January 2001
Introduction :  10 January 2011 (IOC)
Status : In production

from wikipedia: (Chengdu J-20, HAL Tejas)

Sunday, January 16, 2011

General Johannes Friedrich Hans von Seeckt

Father of German Armed Forces (Reichswehr) during the time of Weimar Republic (1918 - 1939). Notable German General for rebuilding of Reichswehr after the First World War (1914 - 1918). 
    


Rebuilding the Reichswehr 

After the end of the First World War and the dissolution of the old imperial army it fell to Seeckt to organize the new Reichswehr within the strict restrictions imposed by the Treaty of Versailles. Seeckt served from 1920-1926 as Chief of the Army Command. He successfully laid the basis for a strong Reichswehr and disguised the new leadership, the forbidden General Staff, under the name the Truppenamt, or Troop Office. He is also known for his hostile attitude towards the Second Polish Republic, and for seeking an alliance with the Soviet Union against Poland. After seeing encouraging signs from the newly established War Commissar's Office of Leon Trotsky, Seeckt sent out a secret staff to conduct a military alliance with the Soviets, unbeknown to the Weimar government.

Model of Seeckt
From 1920 to 1926 Seeckt held the position of commander of the army of the new Weimar Republic, the Reichswehr. In working to build a non-political professional army within and without the confines of the Treaty of Versailles, Seeckt advanced the concept of the army as a state-within-a-state. He was an admirer of the British concept of a small, highly trained regular army within which political activity was forbidden. This matched the conditions of the Versailles Treaty which were aimed at creating a long-term professional army with a ceiling of 100,000 volunteers and without significant reserves - a force which would not be able to challenge the much larger French Army. Seeckt was a monarchist by personal inclination who encouraged the retention of traditional links with the old Imperial Army. With this purpose he designated individual companies and squadrons of the new Reichswehr as the direct successors of particular regiments of the emperor's army.

While running the military, Von Seeckt only allowed skilled men to be in the 100,000 man army. He locked them into a mandatory 12 years of confirmed military service with full board and pay, allowing for a form of stability that rarely existed in the midst of massive economic depression of Germany. He gained the loyalty of his men by paying them six times the amount of a French army soldier.


Training
Von Seeckt made the training standards of the Reichswehr the toughest in the world. Von Seeckt trained them in anti-air and anti-tank battles by creating wooden weapons and staging mock battles under the guise of training the soldiers for reintroduction into civilian life. Von Seeckt disciplined this small army much differently than past German armies. The Chief also had his men taught in seemingly useless topics like horse anatomy and the art of beekeeping to allow them to be citizens with skills as well as military support crews.

Seeckt saw the Reichswehr as detached from politics, neither promoting or denying the legitimacy of the Weimar Republic. Seeckt saw the Reichswehr as a way to train the army for the future, not as a means to protect Germany while it was under threat of invasion by Czechoslovakia and Poland. As a result little effort was prepared for war plans should either nation have invaded; Seeckt preferred to train his armies to fight in a mechanized environment that could not exist until Germany rearmed. Seeckt's logic was that eventually Germany would violate Versaille and rearm and he prepared for that, and although that proved correct, he endangered Germany at the time by not preparing for contigencies in the present. Seeckt has been critiziced for his training the Reichswehr to fight wars in the distant future rather than training them for possible wars in the present.

Seeckt was eventually forced to resign on 9 October, 1926 after permitting Prince Wilhelm, the grandson of the former emperor to attend army manoeuvres in the uniform of the old imperial First Foot Guards without first seeking government approval.
 After Seeckt left the Reicshwehr in 1926, far more effort was paid to preparing the Reichswehr in fighting the potential enemies in the present using equipment already available to the Reichswehr.


(from wikipedia: Hans von Seeckt )

Saturday, January 8, 2011

K- 8 Light Attack Aircraft

Alternative names: JL-8, L-11, K-8E

Derivatives: (1) with U.S.-made TFE731-2A turbofan
                 (2) with Ukrainian-made AI-25TL turbofan
                 (3) with China-made WS-11 turbofan, AI-25TL clone, (L-11)
                 (4) K-8V (simulator)

Origin: jointly developed by China's Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) and Pakistan Aeronautical Complex (PAC)

Produced by: China (with AI25-TL & WS-11)
                    Pakistan (with TFE731-2A)
                    Egypt (with TFE731-2A)
                    Myanmar (with WS-11)

Current operators: China (400) (JL-8)
                           Pakistan (120) (K-8P)
                           Egypt (120) (K-8E)
                           Myanmar (60) (L-11)
                           Venezuela (18)
                           Indonesia (12)
                           Sudan (12)
                           Zimbabwe (12)
                           Zambia (8)
                           Bolivia (6)
                           Tanzania (6)
                           Sri Lanka (4)
                           Ghana (4)
                           Namibia (4)

Usage; Jet Trainer
           Light attack aircraft (counterinsurgency)
       
Equipment- (1) Avionics: EFIS-86 system, with twin-MFD, VHF/UHF radio, VHF landing/navigation, TATAN system, and air data computer.
                 (2) Weapons: four 250kg bombs, a 23mm cannon, short-range air-to-air missiles (Magic R550)

Sunday, January 2, 2011

Loi Lang : potential area of border conflict between Thailand and Myanmar

Loi Lang is an mountainous area between Myanmar's MongHsat District and Thailand's ChaingMai Province. It has 63 sq kilometers in area. Loi Lang, located near Mae Ai, is considered a strategic military post for monitoring drug trafficking. Both sides claim sovereignty over the area.

Myanmar officers cited the Thai-British treaty signed on October 27, 1894 to back Myanmar claims to Loi Lang. However, Thailand referred to a 1980 map to show that the mountain belonged to the Kingdom.

There are 32 Thai military outposts, more than 20 Myanmar army outposts and more than dozen outposts of UWSA (Myanmar's Wa ethnic army) in this area. Border tension remains tense for a decade and conflict can be breakout  anytime.